Miljöbild Ljusnan

Vårt avtryck på nästa generation

Ansvarspolicy ISO 26000

”Vår övergripande ansvarspolicy för de principer som pekas ut i ISO 26000 – världens

största standard för hållbart företagande i syfte att maximera verksamhetens bidrag till hållbar utveckling”

 

Agenda 2030

Stugvärden och vårt avtryck till nästa generation!

Vår verksamhet bedrivs i mycket känsliga fjällmiljöer, här startar många av våra livs viktiga älvar, som berikar resten av Sverige, vi kan dricka vårt vatten direkt ur dessa, men hur blir det i framtiden?

Vi vill vara med och påverka bland annat det men även inom fler av FN:s globala mål.

 

 

”Vi kan inte göra allt, men alla kan göra så gott som möjligt.

Att städa effektivt och varsamt med bra produkter, att minimera transporter och framför allt ta hand om vår personal är vårt sätt att arbeta hållbart”